כל מה שאתה צריך כדי לשווק את העסק שלך...

המחירים באתר אינם כוללים מע"מ המחירים המוצגים באתר בלעדיים למזמינים אונליין דרך האתר בלבד להזמנות דרך המייל יש לשלוח קובץ ולציין כמות של המוצר המבוקש לבקשות של מוצרים שלא מופיעים באתר - יש לשלוח מייל ofek@ofek1.com

תקנון האתר ותנאי שימוש.

ברוכים הבאים לאתר - ofek1.com אתר דפוס מכוון .

אתר ofek1.com (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הנה חברת ofek1.com.

המכירות באתר מנוהלות על-ידי חברת ofek1.com (להלן "החברה").

פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1.פרטים אישיים

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים : שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

    • הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת ofek1.com.
    • פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים מועברים ומוצפנים אל  חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים לאחר ביצוע הסליקה.

 

1.       כללי
אנא קראו את הכללים הבאים בזהירות .כללי האתר מגדירים את הוראות הכניסה לאתר, השימוש בו וביצוע הרכישות באמצעותו . כאשר אתם מתחברים לאתר, אתם מתחייבים למלא אחר הכללים והתנאים של האתר. החברה רשאית לעשות שנויים באתר או בתוכן של האתר מבלי כל הודעה מראש ולכן המשתמשים מתבקשים לקרוא את כללי השימוש באתר כל אימת שהם נכנסים אליו .

האתר מכיל גרפיקות, תמונות, מסמכים, עיצובים גרפיים, טקסטים שונים, כלי תוכנה שונים ומידע אודות מחירים, אפשרויות הזמנה וכו`.המידע הנ"ל יקרא להלן "תוכן". זכויות האתר ותכניו שייכים לחברת אופק1 .העתקה, הפצה, פרסום או שימוש " בתוכן" בכל צורה שהיא, פרט לאמור בכללים לעיל, אסורים בהחלט . אופק1 שומרת לעצמה את הזכות להוסיף , לשנות ולמחוק תכנים ללא כל הודעה מוקדמת .


2.       השימוש באתר

המשתמש רשאי להתחבר לאתר ולהשתמש ב"תוכנו" אך ורק כדי לעצב להכין ולהזמין עבודות דפוס אשר יופקו ויודפסו על ידי אופק1 בלבד או על ידי סוכניה של זו או מי שפועל מטעמה . כאשר משתמש נכנס לאתר הוא מתחייב לנהוג באחריות ולקיים את כללי השימוש תוך קיום חוקי המדינה . כל שימוש ב "תוכן " האתר למטרות לא חוקיות ו/או לפלישה לפרטיות של אדם אחר ו/או לשימוש פורנוגראפי ו/או כדי לפגוע בסימן מסחרי ו/או זכויות יוצרים אסור בהחלט .המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר לרעה כדי ליצור באמצעותו חומר בלתי חוקי ,חומר הסתה ,חומר פורנוגראפי ו/או חומרים העשויים להעליב ולפגוע בציבור ו/או המהווים פגיעה בזכויות יוצרים או סימנים מסחריים . אופק1 שומרת לעצמה את הזכות לחסום את כניסתם לאתר של לקוחות אשר מבצעים בו פעילות בלתי רצויה או אסורה .הלקוח מצהיר שהוא והוא בלבד אחראי לשימוש ב"תוכן " ולאינטגרציה של גרפיקה , טקסט ותמונה בעבודה שביצע באתר . .במהלך יצירת עבודת הדפוס הלקוח מתחייב לא לכלול בה כל טקסט, עיצוב ,גרפיקה או חומרים אחרים , השייכים לגורם שלישי ושיש עליהם זכויות יוצרים או מהווים סימן מסחרי של מישהו, אלא אם כן יש ברשותו הרשאה מתאימה מהבעלים על זכויות היוצרים האלה . על ידי מסירת הזמנה הלקוח מצהיר כי העבודה אינה כוללת הפרת זכות כל שהיא של צד שלישי כגון זכויות יוצרים סימן מסחרי או פרטיות ,והוא רכש את כל הזכויות הדרושות לביצוע העבודה . הלקוח מצהיר שידוע לו והוא מסכים כי הבעלות על המשלוח עוברת אליו מיד עם ביצוע ההזמנה והמשלוח . כל הסיכונים של עיכוב ו/או אובדן של המוצר לאחר שנשלח חלים על הלקוח .

לקוחות רשומים
לקוחות אופק1 חייבים לוודא כי לא ייעשה שימוש לרעה בסיסמתם ובשם המשתמש.באחריותם לוודא כי ססמתם + שם המתשמש לא יועברו לגורם זר. החברה אינה יכולה להיות אחראית לכניסה לא מורשית לאתר באמצעות חשבון של לקוח רשום .לקוחות רשומים מופקדים אפוא על שמירת שם וסיסמת ההתקשרות שלהם. יחד עם זאת, אם זוהתה כניסה לא מאושרת לחשבונך, אנא דווח על כך מיד ל- אופק1, ואנו נבדוק את הנושא.

הגבלת אחריות
בשום מקרה לא יהיו ספקיה ,בעלי זיכיונותיה,מנהליה, עובדיה או סוכניה של החברה אחראים לנזקים מקריים, ישירים בלתי ישירים מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מאובדן מידע או רווחים ,כולל נזקים הנובעים מטעויות, וירוסים , דחייה או שיבוש בשירות .בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לשימוש לא תקין או לא מורשה באתר על ידי לקוחות .


3.       תהליך רכישה מקוון
א.בעת ביצוע הזמנה של מוצר או שירות על הלקוח להחליט תחילה על סוג המוצר .בשלב הבא הוא יכול לבחור עיצובים וטקסטים בהתאם לצרכיו.בהמשך הוא יידרש למסור נתונים בסיסיים כגון שם,כתובת דואר אלקטרוני,מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי .הלקוח יכול להירשם למועדון לקוחות ולקבל שם וסיסמא להתקשרות לאתר.הרשמה לאתר מעניקה יתרונות רבים.אנא הקפידו להקליד את פרטיכם באתר במדויק אחרת לא נוכל לספק את הזמנתכם .
ב.מיד לאחר ביצוע הזמנת בדפוס אופק1 יחויב כרטיס האשראי שלכם, לאחר אישור חברת האשראי על ביצוע הפעולה תקבלו הודעה על כך שההזמנה אושרה, ההזמנה תיקלט במחשבי החברה והודעה אלקטרונית המאשרת את ההזמנה תשלח אליך בדואר אלקטרוני .
ג.יש להדגיש כי רישום באתר מהווה הסכמה של הלקוח להיכלל ברשימת הלקוחות של החברה
ד.כרטיס האשראי של הלקוח יחויב עבור המוצר או השירות אותם רכש .
ה.חשוב להדגיש שנית כי לא יתאפשר כל שנוי או ביטול של הזמנה לאחר חיוב כרטיס האשראי והעברת ההזמנה לביצוע .


4.       אספקה ומשלוח
א. אופק1 תספק כל מוצר שנרכש באתר לכל כתובת שנמסרה בעת ביצוע הזמנה או הרשמה, בתוך הזמן הקצוב ובהתאם לסוג המשלוח שנבחר להזמנה .
הזמנים המוגדרים באתר למשלוח כוללים רק ימי חול ללא שבתות וחגים
ב. אופק1 תספק מוצר שהתשלום עבורו בוצע במלואו באמצעות בכרטיס אשראי .
ג. אופק1 לא תהיה אחריות לדחייה איחור ו/או אי אספקה הנובעים מכוח עליון או גורמים מעבר לשליטתה של החברה כולל שביתות השבתות וכד` .
ד. אופק1 אינה אחראית למוצרים המעברים על ידי רשויות דואר בארצות שונות ו/או משלוחים אוויריים או יבשתיים בארצות אלה ולא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר ו/או ללקוח כתוצאה ממעשה או מחדל של גורמים אלה .
ה. הוצאות האריזה והמשלוח אינם נכללים במחיר המוצר ,ואין לראותם כחלק ממחיר המוצר, אלא כתוספת המיועדת לכסות את עלויות המשלוח של המוצר ללקוח.
ן. בהזמנת משלוח בדואר רשום, יהיו עיכובים ואיחורים באחריות דואר ישראל בלבד, ולכן לא יהיו עילה לתביעה או פיצוי... (אנו ממליצים על משלוח שליח או איסוף עצמי).


5.       מדיניות החזרות
בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור, אופק1 תהיה מוכנה לפצות את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום. בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי .
יש לקחת בחשבון שסטייה של עד % 15 בצבע ועד3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב שלך ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל.
במידה וחברת אופק1 הקדישה מזמנה להזמנה לעיצוב\גרפיקה\סידור המוצר\טיפול ההזמנה, הלקוח ביטל את העבודה הוא יחוייב ב25% מערך העבודה.
החזר כספי ללקוח יינתן ללקוח רק לאחר החזרת המוצר למשרדיה הראשיים של חברת אופק1.

פרטי החברה:
online.ofek1.com
דפוס אופק 1
קרליבך 29 ת"א 6713216  


6.       שרות לקוחות
בכל שאלה בקשר למוצרים המוצגים באתר, או כל שאלה אחרת ,אנא פנו לשירות הלקוחות שלנו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת 
ofek@ofek1.com 

7.       סודיות המידע של הלקוחות
א.הלקוח מתבקש למסור מידע לשם ביצוע הזמנה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ,מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי .
ב. אופק 1  מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע זה, פרט לאמור בסעיף א`, ללא הסכמת הלקוח אלא אם דרוש המידע על ידי רשויות החוק או על מנת למנוע שימוש לרעה במידע או באתר .
ג. אופק 1 תאפשר גישה למידע האמור רק לעובדיה הזקוקים לו כדי לספק שירות .
ד. אופק 1 עושה את כל הדרוש כדי לאבטח את המידע.כאשר פרטי כרטיס אשראי מעברים לחיוב הלקוח הדבר נעשה במערכת מאובטחת אך במקרה של אירוע מעבר לשליטתה או כתוצאה של כוח עליון לא תשא החברה באחריות לכל נזק , ישיר או עקיף שעלול להיגרם ללקוח או למישהו בשמו,אם המידע האמור יאבד או ינוצל לרעה .

8.       כללים נוספים
א.כל זכויות הקניין ,כולל זכויות יוצרים, דוגמאות, שיטות וסודות מסחריים ,הם קניין של אופק 1 בלבד.
זכויות אלה חלות בין היתר על כל העיצובים הגרפיים של האתר, מסדי הנתונים שלו (כולל נתוני מוצרים, תיאורי מוצרים וכו` )צופני מחשבי האתר וכל פרט הקשור עם פעולתם .
ב. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל,להפיץ,למכור לסחור או לתרגם כל פרט הכלול באתר .(כולל סימנים מסחריים תמונות וטקסטים ) ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מ- אופק 1.
ג.אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל מידע המתפרסם על ידי החברה ,במסד הנתונים שלה, רשימת מוצריה המופיעים באתר או כל פרט אחר .
ד. אין לעשות כל שימוש במידע המתפרסם על ידי אופק 1 כדי להציגו בשרותי אינטרנט או שירותים אחרים ללא הסכמה מראש ובכתב מ- אופק 1 ובהתאם לתנאים באותה הסכמה (אם ניתנה ) .
ה. השם אופק 1 ושם האתר,סימני הלוגו והסימן המסחרי (בין אם רשום ובין אם לאו ) וסימני המסחר שלה הם רכושה
הבלעדי של אופק 1. אין להשתמש בהם ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מ- אופק 1 ו.על ידי הזמנה מ- אופק 1 אתה מאשר את ביצועה של עבודת הדפוס והשלמת תהליך התשלום עבורה .
ז.שימו לב כי עשויה להיות סטייה של עד % 15 בצבע ועד3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב ובין המוצר הסופי .                                                               
ח.אתה מאשר שחברת אופק1 רשאית לשלוח אלייך עדכונים ומבצעים בכל דרך שתבחר לנכון.
ט. בעת הזמנת כרטיסי ביקור יפורסמו פרטי כרטיס הביקור של הלקוח באתר "ביקור"

 

9.       שונות
א.הכללים ותנאי השימוש עודכנו לאחרונה ב- 01.11.08 ועשויים להתעדכן על ידי אופק 1 לפי שיקוליה בלעדית בכל עת .
ב.הפירוש והאכיפה של כללים ותנאים אלה ו/או פעולה או סכסוך הנובע מהם,יתנהל לפי חוקי מדינת ישראל ויתקיים במידת הצורך בבתי המשפט שלה .
ג. הצבעים אשר נראים במסך או בדוגמאות הקיימות אצל המזמין מהדפסות קודמות יהיו שונות מההדפסה בפועל ומהתוצאה הסופית.


אתר Ofek1.com מעוניין לשלוח למזמין מבצעים בדיוור ישיר מעת לעת.
באישור התקנון הנך מאשר לקבל מאיתנו את המבצעים לדואר האלקטרוני.
באם אינך מעוניין/ת לקבל דיוור ישיר – אנא לחץ/י על כפתור ההסרה.
 

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית .

אנו מאחלים לכם גלישה ורכישה נעימה.